วันพุธที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2553

การขยายพันธุ์พืช

การเลือกกิ่งตอน

1. เลือกกิ่งจากต้นไม้พันธุ์ดี แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคหรือแมลงรบกวน

2. เลือกกิ่งกึ่งแก่กึ่งอ่อนซึ่งเรียกว่ากิ่งเพสลาดคือที่เปลือกจะมีน้ำตาล

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. ใช้มีดควั่นเปลือกโดยให้ตำแหน่งรอยควั่นอยู่ห่างยอดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ให้ควั่น 2 รอย โดยความยาวของรอยควั่น 2 รอย อยู่ห่างกันเท่ากับ 0.5-1 นิ้วหรือเท่ากับความยาวของเส้นรอบวงของกิ่ง
2. หลังจากควั่น 2 รอยแล้ว ลอกเปลือกออก

3. ใช้มีดขูดเยื่อเจริญซึ่งมีลักษณะลื่นๆโดยรอบกิ่งออกให้หมด โดยขูดจากด้านบนลงด้านล่าง

4. ถ้าใช้ฮอร์โมนในการตอน ให้ใช้ฮอร์โมนทาบริเวณรอยแผลด้านบน
5. นำขุยมะพร้าวที่แช่น้ำจนอิ่มตัวบรรจุลงในถุงพลาสติก ใช้เชือกมัดปากถุงให้แน่น
6. ใช้มีดกรีดถุงขุยมะพร้าวตั้งแต่ปากถุงจนถึงก้นถุง
7. นำถุงขุยมะพร้าวที่กรีดถุงแล้วมาหุ้มแผลกิ่งตอน แล้วใช้เชือกมัดถุงขุยมะพร้าวให้แน่นโดยมัดด้านหัวและด้านท้ายจากนั้นรดน้ำให้ชุ่มอยู่เสมอ

8. เมื่อกิ่งตอนออกรากแล้ว รอให้รากเป็นสีน้ำตาล จึงใช้กรรไกรตัดตอนล่างของกิ่งห่างจากขุยมะพร้าว 0.5 นิ้วแล้วนำไปชำไว้ในที่ร่มรำไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น